วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่76 29-3-13


เช้า

บราวนี่  = 110 แคลอรี่
เบเกอรี่ = 130 แคลอรี่
กาแฟ = 34 แคลอรี่
ไดฟูกุ = 60 แคลอรี่
ข้าวเเกง = 290 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวใข่ตุ๋น = 244 แคลอรี่
กาแฟดำ = 30  เเคลอรี่
ขนมปังสัปรด 160 = เเคลอรี่

เย็น
สุกี้  = 500 แคลอรี่
เค๊ก = 700 เเคลอรี่

รวม 2258 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-2258 = 51แคลอรี

น้ำหนักที่ช่าง 72.0 กิโลกรัม

7019-51= 6968

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น