วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่76 29-3-13


เช้า

บราวนี่  = 110 แคลอรี่
เบเกอรี่ = 130 แคลอรี่
กาแฟ = 34 แคลอรี่
ไดฟูกุ = 60 แคลอรี่
ข้าวเเกง = 290 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวใข่ตุ๋น = 244 แคลอรี่
กาแฟดำ = 30  เเคลอรี่
ขนมปังสัปรด 160 = เเคลอรี่

เย็น
สุกี้  = 500 แคลอรี่
เค๊ก = 700 เเคลอรี่

รวม 2258 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-2258 = 51แคลอรี

น้ำหนักที่ช่าง 72.0 กิโลกรัม

7019-51= 6968

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่75 28-3-13

เช้า

ไส้กรอกลูกชิ้น = 100 แคลอรี่
ใข่ต้ม 1 ฟอง = 75  แคลอรี่
กาแฟ = 34 แคลอรี่
ข้าวแกง = 340 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเเกง = 240  แคลอรี่
เค๊กบราวนี่ = 150 เเคลอรี่
น้ำเเข็งใส = 100 เเคลอรี่

เย็น
ซูชิ = 130 แคลอรี่
ข้าวผัดผัก = 270 เเคลอรี่

รวม 1439 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1439 = 870 แคลอรี

น้ำหนักที่ช่าง 72.4 กิโลกรัม

7019

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่74 27-3-13


เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 140 แคลอรี่
ใข่ต้ม 2 ฟอง = 150  แคลอรี่
กาแฟ = 34 แคลอรี่
ข้าวแกง = 210 แคลอรี่
ถั่ว = 23 เเคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเเกง = 220 แคลอรี่
ขนมปัง = 70 เเคลอรี่
ซาลาเปาเจ =202 เเคลอรี่

เย็น
ข้าวเครี่องเเกงหมูกรอบ = 470 แคลอรี่


รวม 1519 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1519 = 790 แคลอรี

น้ำหนักที่ช่าง 72.6 กิโลกรัม

979-790=189

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่73 26-3-13

เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 100 แคลอรี่
กาแฟ = 34 แคลอรี่
ข้าวแกง = 210 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเเกง = 220 แคลอรี่


เย็น
ขนมข้าวฟ่าง = 130 แคลอรี่
ขนมสาลี่ = 20 แคลอรี่
ยำผลไม้ = 390 แคลอรี่
ขนม = 200 เเคลอรี่

รวม 1304 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1304 = 1005 แคลอรี

น้ำหนักที่ช่าง 73.2 กิโลกรัม

1984-1005 = 979

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่72 25-3-13

เช้า

ไส้กรอกลูกชิ้น = 130 แคลอรี่
กาแฟ = 34 แคลอรี่
ข้าวกับผัดปลาป๋อง = 230 แคลอรี่
ข้าวเหนียวเเก้ว 1 คำ = 45 แคลอรี่
ข้าวตู 1 คำ = 32 = เเคลอรี่
หมั่นโถว = 85 แคลอรี่


เที่ยง
สปาเก็ตตี้ = 312 แคลอรี่

เย็น
ส้มตำไก่ย่าง = 412 แคลอรี่
ถั่ว = 80 แคลอรี่

รวม 1369 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1369 = 949 แคลอรี

น้ำหนักที่ช่าง 73.2 กิโลกรัม

2933-949= 1984

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่71 23-3-13เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 130 แคลอรี่
ข้าวเหนียว = 120 แคลอรี่
กาแฟ = 34 แคลอรี่
ข้าวกับเต้าหู้ทรงเครื่อง = 560 แคลอรี่


เที่ยง
ขนมปัง = 140 แคลอรี่
เค็ก = 110 แคลอรี่
ชมพู่ = 50 เเคลอรี่

เย็น
ข้าวเเกง = 330 แคลอรี่

รวม 1474 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1474  = 835 แคลอรี

น้ำหนักที่ช่าง 73.2 กิโลกรัม

3768-835= 2933

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่70 22-3-13

เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 130 แคลอรี่
กาแฟ = 49 แคลอรี่
ใข่ต้ม = 70 แคลอรี่
ชมพู่ = 20 แคลอรี่
ข้าวเเกงไตปลา = 145 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเเกง = 160 แคลอรี่

เย็น
สุกี้ = 430 แคลอรี่
ช็อคโกเล็ค= 90 เเคลอรี่

รวม 1094 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1094 = 1215แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 73.5 กิโลกรัม

 4983-1215=3768

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่69 21-3-13

เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 130 แคลอรี่
กาแฟ = 53 แคลอรี่
ข้าวผัดผักบุ้ง = 160 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวแกง = 230 แคลอรี่

เย็น
สุกี้  = 610 แคลอรี่

รวม 1183 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1183 =1126 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 73.5 กิโลกรัม

 6109-1126= 4983

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่68 20-3-13

เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 130 แคลอรี่
กาแฟ = 38 แคลอรี่
ข้าวเเกงหมู = 160 แคลอรี่

เที่ยง
ขนมปัง = 380 แคลอรี่

เย็น
ไอศครีม = 340 แคลอรี่
ดีลัก เบอเกอร์ = 300 แคลอรี่

รวม 1218 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1218 = 1091 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 73.5 กิโลกรัม

7200-1091 = 6109

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่67 19-3-13


เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 180 แคลอรี่
ข้าวหมก = 150 แคลอรี่
มะละกอ = 70 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวแกง = 140 แคลอรี่

เย็น
ข้าวผัด = 760 แคลอรี่


รวม 1300 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1300 = 1009 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 73.5 กิโลกรัม

509-1009= 500

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่66 18-3-13

เช้า
ไส้กรอกลูกชิ้น = 180 แคลอรี่
ไดฟูกุ = 120 แคลอรี่
ข้าวเเกง = 150 แคลอรี่
ขนมหวาน ทับทิมกรอบ = 210 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวแกง = 140 แคลอรี่
ช็อคโกเล็ด = 160  แคลอรี่
ขนมโคหัวล้าน 2 ลูก (ลูกละ 50 แคลอรี่) = 100 แคลอรี่

เย็น
โต๊ะจีน = 860 แคลอรี่


รวม 1920 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1920 =389 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 73.5 กิโลกรัม

898-389=509

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่65 16-3-13


เช้า
สปาเก็ตตี้ = 342 แคลอรี่
ข้าวผัดเปรี้ยวหวาน = 330 แคลอรี่


เที่ยง
ไดฟูกุ 2 ลูกใหญ่ = 260 แคลอรี่
ข้าวเเกงส้ม = 300 แคลอรี่

เย็น
0 = แคลอรี่


รวม  1232 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1232 = 1077 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 74.0 กิโลกรัม

1975-1077= 898

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่64 15-3-13


เช้า
กาแฟ = 78 แคลอรี่
ใข่ต้ม = 70 แคลอรี่
ข้าวผัดเปรี้ยวหวาน = 360 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวกะเพราขนมจีบ = 430 แคลอรี่
= แคลอรี่

เย็น
คุกกี้= 45 แคลอรี่
ข้าวต้มปลา = 270 แคลอรี่

รวม  1154 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1154 = 1155แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 74.3 กิโลกรัม

 3130-1155 = 1975

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่63 14-3-13

เช้า
กาแฟ = 78 แคลอรี่
ใข่ต้ม = 70 แคลอรี่
ไส้กรอก = 25 แคลอรี่
ข้าวใข่เจียว = 230 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเครื่องในไก่ทอด = 423 แคลอรี่
= แคลอรี่

เย็น
ขนม = 100 แคลอรี่

รวม  926 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-926  = 1383 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 74.3 กิโลกรัม

4513-1383= 3130

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่62 13-3-13


เช้า
กาแฟ = 38 แคลอรี่
ขนมปัง = 65 แคลอรี่
ไส้กรอก = 25 แคลอรี่
ขนมจีนเเกงไก่ = 230 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเเกง = 310 แคลอรี่
ขนม = 250 แคลอรี่

เย็น
ข้าวเเกง = 200 แคลอรี่
ส้มต่ำ สัปรด = 200แคลอรี่
คิดเเคท = 67 แคลอรี่

รวม 1385 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1385  =924  แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 74.3 กิโลกรัม

5437-924=4513

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่61 12-3-13


เช้า
กาแฟ  = 38 แคลอรี่
ขนมปัง = 65 แคลอรี่
ไส้กรอก = 110 แคลอรี่
ข้าวกับต้มผัก =120 แคลอรี่
ผัดไทย= 140  แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวปลาทอด  = 180 แคลอรี่
ผัดไทย = 120 แคลอรี่
เจเล่บิวตี้ = 40 เเคลอรี่
ช็อกโคเฮอชี่ = 30 เเคลอรี่

เย็น
ขนมจีนเเกงไก่ = 512 แคลอรี่

รวม 1355 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309- 1355 = 954 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 74.4 กิโลกรัม

6391-954= 5437

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่60 11-3-13


เช้า
ไส้กรอกอีสาน+กาเเฟ+โดรายากิ  = 260 แคลอรี่
ข้าวเเกง = 140

เที่ยง
ข้าวกับต้มผัก  = 150 แคลอรี่
องุ่น 3 ผล = 30 แคลอรี่


เย็น
ต้มผัก = 420 แคลอรี่

รวม 1000 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-  1000 = 1309  แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 74.7 กิโลกรัม

7700-1309 = 6391

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่59 9-3-13


เช้า
ไส้กรอกอีสานกาเเฟ  = 160 แคลอรี่
ข้าวกับต้มผัก  = 150 แคลอรี่


เที่ยง
คุกกี้ = 130 แคลอรี่
ข้าวใข่เจียวจานเล็ก = 190 แคลอรี่

เย็น
ชมพู่ = 30 แคลอรี่
ขนมปังไส้กรอก = 154 แคลอรี่

รวม 814 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-814   = 1495 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 75 กิโลกรัม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่58 8-3-13


เช้า
ไส้กรอกอีสาน = 70 แคลอรี่
ข้าวเเกงใส่หมูทอด = 220 แคลอรี่

เที่ยง
ทองม้อน 4 อัน = 200 แคลอรี่
ข้าวหมูทอด = 230 แคลอรี่

เย็น
สุกี้น้ำ = 420 แคลอรี่

รวม 1140 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309- 1140 =  1169 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 75 กิโลกรัม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่57 7-3-13


เช้า
ไส้กรอก = 40 แคลอรี่
ข้าวเเกง = 120 แคลอรี่

เที่ยง
ขนมโค 4 ลูกเล็ก = 130 แคลอรี่
ข้าวปลาเเดงทอด = 250 แคลอรี่

เย็น
สุกี้ = 420 แคลอรี่

รวม 960 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-960  = 1349  แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 75 กิโลกรัม

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่56 6-3-13


เช้า
กาแฟซอง น้ำตาล 9กรัม 36 เเคล ครีม 10 กรัม  37เเคล กาเเฟ 1.8 กรัม 5 เเคล = 78 แคลอรี่
ขนมปัง1/3 แผ่น = 50 แคลอรี่
ใส้กรอก 1 ชิ้น = 56 แคลอรี่
เเกงจืดหมูสับ = 320 แคลอรี่

เที่ยง
ขนมใข่ 2ลูก = 70 แคลอรี่
ข้าวใข่เจียว = 50 แคลอรี่

เย็น
บุฟเฟ่ = 3450 แคลอรี่

รวม 4074 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-  =  แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 75 กิโลกรัม        วันนี้ไม่ผ่าน ครับ ค่าเเคลอรี่เกิน

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่55 5-3-13


เช้า
ขนมเข่ง  = 110 แคลอรี่
โรตี = 60 แคลอรี่
ข้าวเเกง = 230 แคลอรี่
ขนมโมจิ = 50 แคลอรี่
เเตงโม = 20 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเต้าหู้ทรงเครื่อง= 420 แคลอรี่

เย็น
ขนมดอกจอก 1 ดอก = 136 แคลอรี่
ยำลูกชื้น = 420 แคลอรี่

รวม 1446 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1446 = 863  แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 75.0 กิโลกรัม

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่54 4-3-13


เช้า
ไก่วิงเเซ่บ = 140 แคลอรี่
ข้าวแกง = 280 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวแกง = 320 แคลอรี่
เเตงโม = 40 แคลอรี่
ขนมถังเเตก = 180 แคลอรี่

เย็น
ข้าวเเกงต้มขมิ้นไก่ = 320 แคลอรี่

รวม 1280 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-1280  = 1029 แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 74.7 กิโลกรัม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่53 2-3-13

เช้า
กาแฟ = 38 แคลอรี่
ไก่ผัด = 60 แคลอรี่
ข้าวกับผัดผักคะน้า = 210 เเคลอรี่

เที่ยง
ข้าวเเกงพะโล้เครื่องในหมู = 220 แคลอรี่
ขนมปัง 2 เเผ่น= 160 เเคลอรี่

เย็น
พิษษ่า = 840 แคลอรี่
โรตี = 250 แคลอรี่

รวม แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-  =  แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 75.0 กิโลกรัม


วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

ควบคุมแคลอรี่ วันที่52 1-3-13


เช้า
กาแฟ = 68 แคลอรี่
ไก่ผัด = 60 แคลอรี่
ข้าวใข่เจียว = 120 แคลอรี่

เที่ยง
ข้าวลูกปลาทอด = 80 แคลอรี่

เย็น
ข้าวเเกงวาย = 210 แคลอรี่
ลูกเกต = 120 แคลอรี่

รวม 658 แคลอรี

ดังนั้นวันนี้จะเผาพลังงานไปได 2309-658  = 1651  แคลอรี่

น้ำหนักที่ช่าง 75.1 กิโลกรัม